Obchodné podmienky

Úvod Dodanie tovaruObchodné podmienky
  • 1. Všeobecné ustanovenia
Prevádzkovateľom e-shopu www.bystredieta.sk je firma Cleverland, s.r.o., Alžbetin Dvor 552, 900 42 Miloslavov, IČO: 44998163, DIČ: 2022897723, IČ DPH: SK2022897723, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 60831/B (ďalej len "predávajúci"). Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. E-mail: ba@soi.sk.
 

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku v e-shope www.bystredieta.sk.

 

Objednaním akéhokoľvek tovaru z ponuky kupujúci vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Spoločnosť Cleverland s.r.o. si vyhradzuje právo meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na stránke www.bystredieta.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.8.2015.

 

  • 2. Objednávka
Objednávky je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka v e-shope. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za ňho dohodnutú cenu. Následne bude kupujúcemu (na ním zadanú mailovú adresu) zaslané potvrdenie o prijatí objednávky a medzi kupujúcim a predávajúcim tak vzniká kúpno-predajný vzťah. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov požadovaných systémom pri realizácii objednávky.  
 
  • 3. Ceny a dostupnosť tovaru
Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH. Predávajúci garantuje ceny uvedené pri jednotlivých položkách, a to k okamihu odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru, ktorý nie je na sklade a treba ho objednať, a to v prípade, ak by došlo k výraznému zvýšeniu ceny u dodávateľa, ktorú tento včas neoznámil. O zmene ceny tovaru bude kupujúci vopred informovaný.
 
Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare osobitne a znamená dobu, v ktorej vieme daný tovar zohnať. Má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z našich skúseností s dodávateľom daného tovaru. Zriedkavo sa môže doba dostupnosti predĺžiť, o čom bude kupujúci informovaný. K dodacej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na doručenie. Pri zaslaní tovaru poštou je tento čas približne 2-4 dní.
 
Väčšinu hier máme na sklade v počte minimálne 1 ks. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov.
 
Tovar, ktorý je na sklade, posielame najneskôr do 2 dní od prijatia objednávky.
 
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra, kde bude rozpísaný tovar podľa jednotlivých položiek s počtom kusov, poštovné a balné poplatky.
 
  • 4. Možnosti platby

a.) Dobierka.

b.) Bankový prevod. Pri tomto type platby Vám bude poslaná mailom faktúra. Po jej uhradení a po pripísaní sumy na náš účet, Vám bude tovar ihneď odoslaný. Ak k úhrade nedôjde do 5 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo objednávku zrušiť, čím zanikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

c.) Hotovosť pri osobnom odbere v Alžbetinom Dvore - do poznámky uveďte, že máte záujem o osobný odber a uveďte na seba tel. kontakt.


  • 5. Dodacie podmienky

Objednaný tovar posielame štandardne Slovenskou poštou alebo je možné tovar vyzdvihnúť osobne po dohode. Tovar, ktorý je na sklade, odosielame najneskôr do 2 dní od prijatia objednávky (pri posielaní na dobierku) alebo čo najskôr od prijatia platby na predajcov účet (pri platbe prevodom).

 

Cena za dopravu je:

a.) pri zaslaní Slovenskou poštou:

           - ak je hodnota objednávky do 19,99 Eur  - 3  

           - ak je hodnota objednávky 20,00 - 49,99 Eur - 4 

           - ak je hodnota objednávky 50 Eur a viac  - 0 

b.) pri osobnom odbere  -  0 €.


Ak si kupujúci z nejakého dôvodu zásielku nepreberie, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.


Balné a iné poplatky nie sú účtované.


  • 6. Storno objednávky
Kupujúci môže objednávku stornovať kedykoľvek pred záväzným potvrdením objednávky. Takisto môže stornovať ešte nevybavenú, resp. neodoslanú objednávku, ale je potrebné predávajúceho o tom čo najskôr informovať (pozri Kontakty).  
 
Predávajúci môže objednávku alebo jej časť stornovať v prípade, že uvedený tovar nie je na sklade a nie je ho možné ani objednať u dodávateľa (z dôvodu nedostupnosti alebo stiahnutia z predaja). O stornovaní bude kupujúci informovaný.
 
  • 7. Vrátenie tovaru
V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 108/2000 Z.z je možné tovar bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia. Ak v rámci jednej objednávky bol tovar odosielaný po častiach, potom sa tovar považuje za prevzatý až v deň, keď kupujúci prevezme poslednú dodanú časť.
 
Pri uplatnení práva na vrátenie tovaru je nevyhnutné, aby v zákonnej lehote bol predávajúci informovaný písomne (e-mail, list) o odstúpení od zmluvy. Kupujúci môže použiť tento formulár.  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
 
Tovar je potrebné poslať naspäť alebo ho osobne doniesť najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odporúčame tovar poslať doporučene a s poistením (nie na dobierku!), aby nedošlo k prípadnej strate. K tovaru je potrebné priložiť  originál faktúry. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu hradí kupujúci.
 
Ak vrátený tovar bude v pôvodnom obale, neotvorený a nepoškodený, bude kupujúcemu vrátená celá suma tovaru. Kupujúci má však právo tovar rozbaliť a vyskúšať, aby zistil jeho funkčnosť. Ak nedôjde k poškodeniu tovaru, bude mu tiež vrátená plná suma. V prípade poškodenia tovaru, mu bude z ceny tovaru odrátaná čiastka zodpovedajúca poškodeniu.
 
Suma za vrátený tovar bude odoslaná kupujúcemu na účet do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Táto lehota môže byť predĺžená v prípade, že predávajúcemu nebol doručený tovar naspäť alebo nemá dôkaz o tom, že ho kupujúci poslal. 
 
  • 8. Reklamácie a záruka
Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ e-shopu (pozri Kontakty). Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť balenia. Nekompletnosť zásielky alebo zámenu tovaru je nutné oznámiť predávajúcemu do 48 hodín. Nekompletnosť hier je nutné oznámiť do 14 dní od prevzatia zásielky. 
 
Na zakúpený tovar je kupujúcemu poskytovaná záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ako záručný list slúži faktúra, ktorá bude súčasťou zásielky. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady, nevzťahuje na bežné opotrebovanie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním.
 
Pred samotnou reklamáciou je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu mailom. Reklamovaný tovar je potrebné poslať doporučene a s poistením (nie na dobierku!). K tovaru je potrebné priložiť kópiu faktúry a písomnú žiadosť o reklamáciu, v ktorej kupujúci uvedie popis problému. Po obdržaní reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne kontaktovaný a dohodne sa postup na rýchle vyriešenie reklamácie. 
 
V prípade uznania reklamácie bude reklamovaný tovar dopnený, vymenený, prípadne bude kupujúcemu poskytnutý iný tovar podľa jeho výberu (do hodnoty reklamovaného tovaru). Náklady na vrátenie a dodanie nového tovaru znáša predávajúci. Reklamácia bude vyriešená najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.
 
Pri neoprávnenej reklamácii hradí poštovné náklady kupujúci.
 
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
 
  • 8. Ochrana osobných údajov
Predávajúci sa zaväzuje, že získané osobné údaje o kupujúcich budú slúžiť výlučne pre účely vybavenia a doručenia  objednávky.
 
Bližšie informácie nájdete na stránke Ochrana súkromia.
 
  • 9. Používanie materiálov zo stránky

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie textov alebo obrázkov je bez písomného povolenia od Cleverland s.r.o. zakázané.

Copyright 2014 - 2020 © bystredieta.sk