Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 
Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ e-shopu (pozri Kontakty). 
 
Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť balenia. Nekompletnosť zásielky alebo zámenu tovaru je nutné oznámiť predávajúcemu do 48 hodín. Nekompletnosť hier je nutné oznámiť do 14 dní od prevzatia zásielky. 
 
Na zakúpený tovar je kupujúcemu poskytovaná záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ako záručný list slúži faktúra, ktorá bude súčasťou zásielky. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady, nevzťahuje sa na bežné opotrebovanie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním.
 
Pred samotnou reklamáciou je vhodné oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu e-mailom. Reklamovaný tovar je potrebné poslať doporučene a s poistením (nie na dobierku!). K tovaru je potrebné priložiť kópiu faktúry a písomnú žiadosť o reklamáciu, v ktorej kupujúci uvedie popis problému. Po obdržaní reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne kontaktovaný a dohodne sa postup na rýchle vyriešenie reklamácie. 
 
V prípade uznania reklamácie bude reklamovaný tovar doplnený, vymenený, prípadne bude kupujúcemu poskytnutý iný tovar podľa jeho výberu (do hodnoty reklamovaného tovaru). Náklady na vrátenie a dodanie nového tovaru znáša predávajúci. Reklamácia bude vyriešená najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.
 
Pri neoprávnenej reklamácii hradí poštovné náklady kupujúci.
 
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
Copyright 2014 - 2020 © bystredieta.sk