Ochrana súkromia

Úvod InfoOchrana súkromia

Ochrana osobných údajov

 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje:

  • meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane krajiny (údaje budú uvedené na faktúre)
  • číslo telefónu a e-mailovú adresu (slúži ako kontakt s kupujúcim)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak je dodacia adresa iná ako fakturačná adresa)

 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje:

  • obchodné meno, adresu sídla vrátane vrátane krajiny, IČO spoločnosti
  • voliteľne webovú adresu firmy, DIČ, IČ DPH
  • číslo telefónu a e-mailovú adresu (slúži ako kontakt s kupujúcim)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak je dodacia adresa iná ako fakturačná adresa)

 

Tieto údaje sú využívané výhradne iba na vybavenie a odoslanie objednávky. Údaje sú potrebné pre účtovný a fakturačný systém a sú použité na doručenie tovaru prostredníctvom sprostredkovateľa:

  • Slovenská pošta, a.s., sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

 

Získavanie osobných údajov nie je vynucované a ani podmieňované odmietnutím objednávky alebo dodania tovaru.

 

Registrovaný kupujúci si môžu svoje údaje kedykoľvek meniť a upravovať po prihlásení sa na web stránke internetového obchodu. Zrušiť registráciu je možné zaslaním mailu so žiadosťou.

 

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti žiadať od predávajúceho informácie o stave spracovania osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

 

Copyright 2014 - 2020 © bystredieta.sk